Japiejoo
Traditional Cache De list van de Krekelberg (GC5RJJ8)
Grootte: Micro    Moeilijkheid: 4.0    Terrein: 5.0
X-t(r)eam
 
Men heeft aen deze bende op veele plaetzen de naem gegeven van Bokkeryers, dat was te zeggen dat zy snagts als zy uyt stelen gingen, op bokken reyden, deze bokken en zoude geene natuerlyke bokken geweest zyn, maer de duyvel in gestaltenise van eenen ofte meer bokken; dezen duyvel zoude hun door de locht op enen korten tyd gevoert hebben, alwaer ze geerne geweest hadden (…). Sleinada, 17991
Zoals bekend staan de Bokkenrijders prominent in het verleden van deze omgeving. Meerdere geocaches met dit thema zijn in de omtrek te vinden. Uit historische bronnen kan worden opgemaakt dat de eerste bende waarschijnlijk in 1730 ontstond in Wolfhagen, hier niet ver vandaan, onder leiding van Geerling Daniels. De Bokkenrijders hielden zich vooral bezig met nachtelijke overvallen op boerderijen en huizen van welgestelde burgers. Omdat ze vaak meerdere overvallen in één nacht pleegden en hun doelwitten vaak ver uit elkaar lagen, dachten veel mensen dat de leden van de bende op bokken door de lucht vlogen en zo dus makkelijk en snel grote afstanden konden overbruggen, zoals te lezen in het citaat van Sleinada uit 1799 hierboven.1
Eén verhaal is minder goed bewaard gebleven en staat bekend als 'De list van de Krekelberg'.
Het was een koude, donkere avond in november. Geerling Daniels had zijn mannen bij hem thuis verzameld en plannen gemaakt om enkele boerderijen in de omgeving te overvallen. Hij stelde voor om naar Hoeve Krekelberg te gaan. De hoeve was op dat moment in bezit van de familie Huyn van Amstenrade. Eén van de bekendste adellijke families uit de omgeving en Geerling wist dat er genoeg te halen was. Ook stelde hij nog enkele andere boerderijen voor, hij wist toen nog niet dat deze avond een andere wending zou krijgen.
Even na middernacht gingen ze op pad en met veel geweld en herrie vielen ze de grote hoeve binnen. De Bokkenrijders wisten wel hoe ze informatie los konden krijgen over de waardevolle spullen in de hoeve en hadden dan ook snel prijs. Echter ging hun overval deze nacht niet onopgemerkt.
Een toevallige voorbijganger zag de overval gebeuren en wist de schout en zijn mannen te alarmeren. Eén van de Bokkenrijders was op wacht blijven staan en sloeg alarm toen hij de schout zag komen. Al snel vertrokken ze uit de hoeve, maar ze werden op de hielen gezeten door de schout. Als een ultieme ontsnappingspoging doken ze het bos in op de Krekelberg. Hier bedacht Geerling Daniels snel zijn plan. De buit, die niet heel groot was, werd in een zak gestopt. Aan zijn mannen deelde hij lege zakken uit en gaf de opdracht die overal in het bos te verstoppen. Zelf verstopte hij de buit ook in het bos. Zo kon hij, in de hoop dat de schout niet wist waar hij kijken moest, de buit later op komen halen.
Het plan werd ten uitvoer gebracht en alles werd op de Krekelberg verstopt. De schout en zijn mannen hebben die nacht veel lege zakken gevonden, maar de buit is altijd voor ze verborgen gebleven. Net als de Bokkenrijders, die in de donkere nacht verdwenen waren.
Bokkenrijder
Bron:
1. Historiën
Over de geocache
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand de boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.
Climbing area
Hint (decrypt):
Oynhj - Ebbq?
 

Japiejoo Creative Commons-Licentie Instagram logo
Copyright © 2024
Japiejoo
Japiejoo.com is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons-Licentie
Volg @Japiejoo