Japiejoo
Multi-cache Hoeve De Aar (GC55TBM)
Grootte: Micro    Moeilijkheid: 2.5    Terrein: 5.0
X-t(r)eam
 

Hoeve De Aar
van hoogwaardige modelmelkboerderij tot bowling & partyhoeve

Hoeve De Aar
Hoeve De Aar werd ontworpen door Cornelis van der Velden. Hij was in die tijd architect in dienst van de Staatsmijnen. In 1930 is het pand opgezet als modelboerderij. Bij de officiële opening kwam er zelfs een koninklijke gast op bezoek, prins Hendrik, zoals op de foto hiernaast te zien is. Op de foto staan nog meer hoogwaardigheidsbekleders, zoals de toenmalige burgemeester van Heerlen, M. van Grunsven, de commissaris van de koningin, baron van Hövell tot Westerflier, en de eigenaar van de hoeve, ir. Dinger.
De hoeve was speciaal ingericht als hoogwaardig melkveebedrijf, de enige in Zuid-Limburg, zoals te lezen op de advertentie uit de jaren dertig hieronder, waarin de 'modelmelk' aangeprezen wordt. De Aar leverde de melk onder meer aan de Vroedvrouwenschool en het Heerlense ziekenhuis.
De modelboerderij dankt de naam Aar of 'Oar', dat 'bron' of 'waterloop' betekent, aan een bronnetje dat eertijds aldaar ontsprong en naar de Geleenbeek afliep.
Hoeve De Aar bleef tot begin jaren zestig in eigendom van de familie Dinger.
Opening hoeve De Aar, 1930
Opening hoeve De Aar1, 1930
Op de voorste rij van links naar rechts: ing. H. v.d. Voort, M. van Grunsven (burgemeester van Heerlen), baron van Hövell tot Westerflier (commissaris van de koningin in Limburg) en prins Hendrik. Op de bovenste rij van links naar rechts: ir. C.P.E.M. Raedts, mr. Onland (advocaat), dhr. Kneepkens, dr. Duysens (veearts), ir. Dinger (eigenaar hoeve De Aar), ir. Koster en dhr. Grond.

Advertentie hoeve De Aar, jaren dertig
Advertentie hoeve De Aar2, jaren dertig

Grote verandering
In 1969 claimde de gemeente Heerlen de boerderij hoeve De Aar, op dat moment in bezit van de familie Gielkens, en de bijbehorende grond in de wijk Welten. De gronden waren nodig voor de aanleg van autosnelwegen en stedenbouwkundige ontwikkelingen. Begin jaren zeventig werd de huidige N281 aangelegd, vlak langs de hoeve.
In 1989 liet de gemeente Heerlen de familie Gielkens weten dat men af wilde van de hoeve. De gemeente werd geconfronteerd met hoge onderhoudskosten. Vervolgens drong men erop aan dat zij de prachtige carréboerderij kochten en zo kwam hoeve De Aar weer in handen van de familie, maar zonder de omliggende grond die eerst bij deze boerderij hoorde.

Luchtfoto hoeve De Aar, 1952
Luchtfoto hoeve De Aar1, 1952
Luchtfoto hoeve De Aar tijdens de aanleg van de snelweg, begin jaren 70
Luchtfoto hoeve De Aar1
tijdens de aanleg van de snelweg, begin jaren 70
Luchtfoto hoeve De Aar na de aanleg van de snelweg, 1976
Luchtfoto hoeve De Aar1
na de aanleg van de snelweg, 1976

Huidige bestemming
De hoeve werd omgebouwd tot party en bowling centrum aangezien een boerderij op deze locatie geen bestaansrecht meer had. Helaas liep het op den duur niet zo goed en in 2000 was Hoeve De Aar op sterven na dood. De bowlingbanen waren versleten, het concept was verouderd en de boerderij raakte in verval.
De Heerlense ondernemer Eugène Driessen zag de potentie van de unieke modelboerderij en besloot het bowlingcenter te kopen. Hij investeerde miljoenen en renoveerde de gehele hoeve. Sinds enkele jaren is Bowling & Partyhoeve De Aar hierdoor weer een begrip in de regio.
Bowlingbaan hoeve De Aar
Bowlingbaan hoeve De Aar3
Over de geocache
• Pen en papier kan handig zijn.
• Alle informatie is te vinden op WP1.
• Zoek deze geocache alleen bij daglicht.
• Zoek deze geocache alleen met geschikt klimmateriaal.
• Het is NIET toegestaan iemand de boom in te hijsen. Dit is zeer schadelijk voor de boom en dat is niet de bedoeling! Respecteer de natuur.
• Het loggen van deze geocache is geheel op eigen verantwoordelijkheid. Denk aan je eigen veiligheid! Het is niet noodzakelijk elke geocache te loggen.
• Foto's van de activiteiten worden zeer op prijs gesteld.
Climbing area

Bronnen:
1. Rijckheyt
2. Het land van herle
3. VVV Zuid-Limburg

 

Japiejoo Creative Commons-Licentie Instagram logo
Copyright © 2024
Japiejoo
Japiejoo.com is in licentie gegeven
volgens een Creative Commons-Licentie
Volg @Japiejoo